Spring naar content

Pilot trajectindicaties forensische zorg

In de forensische zorg zijn twee pilotregio’s (Amsterdam en regio Oost) aan de slag met trajectindicaties. Het doel is om per patiënt een traject te ontwikkelen en vervolgens tijdens dat traject beter samen te werken in de keten. Zo komt er meer regie. Een tweede belangrijk doel is het terugdringen van de administratieve handelingen. Dit doen we door de zorg van het hele traject in één indicatie op te nemen. Met die indicatie wordt het hele traject uitgevoerd en gefinancierd. Herindicaties zijn dan (bijna) niet meer nodig.

Meer informatie over de trajectindicaties en voortgang ervan vind je hier.