Spring naar content

Kennisplatform: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGZ-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen.

Het EFP heeft een aantal projecten en materialen die relevant zijn voor de deskundigheidsbevordering van de forensische zorg in beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld:

Kijk voor meer informatie op de website.