Spring naar content

Kennisplatform: destigmatisering

Sinds 2001 verzamelde Samen Sterk zonder Stigma onderzoek over vooroordelen en stigma, en maakte zelf materiaal zoals handreikingen, modellen en pilots. Sinds 1 oktober 2021 bestaat SSzS niet meer, maar alle tools blijven beschikbaar:

samensterkzonderstigma.nl/aanpak-tools