Spring naar content

Platform: Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg en is ontwikkeld door de sector. Het platform bestaat uit de volgende onderdelen:

1. De Ontwikkelwijzer: helpt zorgprofessionals inzicht te krijgen in hun vakkennis en vaardigheden en hun eigen leerproces vorm te geven
2. De Organisatiewijzer: geeft organisaties inzicht in de leercultuur en forensische leerfaciliteiten en biedt handvatten om die eventueel te verbeteren
3. De Forensische Werkplaats: biedt allerlei praktische leer- en ontwikkelmiddelen en inspiratie om invulling te geven aan Forensisch Vakmanschap en innovatie op de werkvloer. Organisaties kunnen eigen middelen en ‘best practices’ delen.

Je vindt het platform op de website forensischvakmanschap.nl