Spring naar content

Platform: inzicht wachtlijsten Wlz

Het Zorginstituut publiceert maandelijks een overzicht met het aantal wachtenden op Wlz-zorg op de website Zorgcijfersdatabank.nl. In deze rapportage tref je ook een tabel aan met het aantal wachtenden per Zorgzwaarteprofiel (ZZP). Ook informatie over de kosten wordt ontsloten op de Zorgcijfersdatabank. Een keer per kwartaal wordt er daarnaast per Wlz-sector een wachtlijstrapportage op instellingsniveau (iWlz-AGBcode) gepubliceerd:

Zorgcijfersdatabank: wachtlijsten landelijk niveau

Zorgcijfersdatabank: wachtlijsten instellingsniveau

Cijfers over gebruik, aantal indicaties, enz. kun je vinden op de Monitor Langdurige Zorg en statline MLZ van het CBS:

Monitor Langdurige Zorg

StatLine