Spring naar content

Kenniscentrum: Phrenos

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet dat door kennis te ontwikkelen, te delen en te doen toepassen. Je vindt de kennisproducten en andere publicaties op:

https://kenniscentrumphrenos.nl