Spring naar content

Platform: levensloopaanpak (forensische zorg)

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, bij wie reguliere (forensische) behandeling tekort schiet. Deze mensen hebben langdurige bemoeienis en (tijdelijk) beveiligde intensieve klinische zorg nodig. Het doel is te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de cliënt.

Op de website van forensische zorgaanbieder Fivoor staat een uitgebreid dossier over de levensloopaanpak: www.fivoor.nl/levensloopaanpak

Contactpersoon bij Valente over dit onderwerp is Tonny van Hensbergen.

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen