Spring naar content

Platform: Levensloopaanpak

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, bij wie reguliere (forensische) behandeling tekort schiet. Deze mensen hebben langdurige bemoeienis en (tijdelijk) beveiligde intensieve klinische zorg nodig. Het doel is te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de cliënt.

In de Levensloopaanpak werken netwerkpartners op landelijk en lokaal niveau met elkaar samen. Zoals gemeenten, reclassering, hulpverlening, OM, DJI, politie en ook Valente.

Bekijk het platform Levensloopaanpak:

https://levensloopaanpak.nl

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen