Spring naar content

Adviesorgaan: Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De Raad bestaat uit negen leden en staat onder voorzitterschap van Jet Bussemaker. Een team van adviseurs en ondersteuners vormt met de Raad de RVS.

De RVS is een samenvoeging (2015) van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), en adviseert over het beleid op het gebied van volksgezondheid en samenleving. Waarbij alle aspecten die van invloed zijn op de volksgezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden betrokken, met bijzondere aandacht aan de rol van decentrale overheden en veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn. Bekijk bijvoorbeeld het RVS-advies dakloosheid: raadrvs.nl/werkagenda/verschillen-in-de-samenleving/dakloosheid

Ga naar de RVS: www.raadrvs.nl