Spring naar content

Kennisplatform: schulden in opvang en BW

Cliënten van vooral opvanginstellingen maar ook in beschermd wonen hebben vaak problematische schulden. Voor de opvang geldt dat 90% schulden heeft. Levensverhalen van cliënten en professionals tonen dit. Valente zet zich actief in om schulden voor cliënten aan te pakken. Er wordt samengewerkt met Stichting Lezen & Schrijven en tal van andere partijen om tot een adequate aanpak te komen. De site schuldenindeopvang.nl bevat informatie voor professionals van opvang en beschermd wonen, maar ook tips en informatie voor partijen als gemeentelijke schuldhulpverlening, sociale wijkteams etc. En natuurlijk informatie voor cliënten.

schuldenindeopvang.nl