Spring naar content

Podcast forensische zorg: Tussen kaders en herstel

Hoe werk je met forensische cliënten in een instelling voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang? Forensische cliënten zijn ondervertegenwoordigd in de BW/MO-sector. Het schipperen tussen krachtgericht werken en bijzondere voorwaarden van de forensische cliënt vraagt echt wat anders van de professional. De afleveringen van de podcast ‘Tussen kaders en herstel’ gaan in op hoe je kunt aansluiten bij de behoeftes van een cliënt binnen een BW-/MO-instelling, de spagaat tussen het herstel-/krachtgericht en forensische werken en de samenwerking tussen ketenpartners. 

De podcast is gemaakt door het EFP in samenwerking met Valente en haar leden.

Beluister de podcast via Spotify.