Spring naar content

Position paper maatschappelijke opvang: Herstel begint met een thuis

13 oktober 2022

De sterk oplopende dakloosheid van de afgelopen jaren kan als een crisis worden getypeerd. De schattingen van het CBS geven een verdubbeling van het aantal dakloze mensen in de afgelopen tien jaar. Elke nacht zijn er meer dan 30.000 mensen dakloos in Nederland! Toenemende sociaaleconomische ongelijkheid, wijdverbreid gebrek aan betaalbare huisvesting en gebrek aan investeringen in sociaal beleid zijn cruciale factoren die bijdragen aan dit fenomeen.

Individuele programma’s, transformatie van de maatschappelijke opvang en verspreide initiatieven ter bestrijding van het toenemend aantal mensen dat dakloos is of dreigt te worden, hebben de crisis tot dusver niet kunnen oplossen. Er is een gecoördineerde, systemische verschuiving nodig, met de nodige langetermijnfinanciering én politieke steun om blijvende verandering tot stand te brengen. Dit is hét moment om in 2030 een einde aan dakloosheid in Nederland en de rest van Europa te maken, in lijn met de ‘Lisbon Declaration on the European Platform on Combatting Homelessness’.

Contact hierover?

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas