Spring naar content

Praktische hulp voor cliënten in de vrouwenopvang

Wat hebben cliënten die te maken hebben gehad met huiselijk geweld nodig aan praktische hulp? Ze hebben hulp nodig bij:

  • Financiën
  • Participatie
  • Sociaal vangnet
  • Ouderschap
  • Wonen

Hieronder een aantal voorbeelden.

Betere aansluiting op schuldhulpverlening

Bekijk de publicatie van de VNG ‘Vrouwen uit de knel: gemeenten en vrouwenopvang samen aan de slag met de knelpunten’. Deze handreiking is gemaakt voor gemeenten om knelpunten op te lossen rond de financiële positie van vrouwen in de vrouwenopvang.


E-learning ‘Begeleiding in Geld’

Hiermee leer je hoe je geldzaken bespreekbaar maakt met je cliënt. Professionals worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten met financiële problematiek. Ze willen hiermee aan de slag gaan, maar weten niet altijd waar te beginnen of hoe het gesprek aan te gaan. Valente wil deze kennis vergroten en een nieuwe werkwijze introduceren waarbij er meer aandacht is voor financiële begeleiding. Om professionals voldoende toe te rusten om volgens deze werkwijze te werken, is de e-learning ‘Begeleiding in Geld’ ontwikkeld.

Ga hier naar de e-learning ‘Begeleiding in Geld’