Spring naar content

Subsidieregeling IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep van start

De subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is per 1 maart in werking getreden. Binnen deze regeling kan subsidie voor een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun) worden aangevraagd door ggz-instellingen bij de gemeente waar iemand woont. Na goedkeuring van de gemeente zal UWV het traject inkopen bij de betreffende ggz-instelling. Zo’n aanvraag wordt gedaan door een ggz-instelling voor een cliënt met een psychische kwetsbaarheid die gemotiveerd is om (weer) aan het werk te gaan. Cliënten krijgen een twee of driejarig IPS-traject aangeboden bij hun zoektocht naar, en behoud van werk.