Spring naar content

Tool: Samenwerkingsafspraken in de forensische zorg

Forensische zorg gaat over herstel van de cliënt en het zoveel mogelijk verkleinen van het recidiverisico. Een goede samenwerking tussen cliënt, reclassering en begeleider vergroot de kans op het doorlopen van een succesvol begeleidingstraject binnen en vanuit de BW/MO. Om deze samenwerking te vergroten hebben  een aantal zorgaanbieders, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) en brancheorganisatie Valente samen een tool ontwikkeld genaamd ‘Samenwerkingsafspraken’.  

De kans op een succesvol BW/MO begeleidingstraject wordt groter wanneer de cliënt vanaf het begin van zijn/haar eigen begeleidingstraject betrokken is en daarom staat de transparantie naar de cliënt toe en de betrokkenheid van de cliënt in deze tool centraal. Aan de start van het traject wordt deze tool gezamenlijk doorlopen en ingevuld. Op een voor de cliënt duidelijke manier wordt informatie over de zorgverlening, de problematiek waar aan gewerkt gaat worden en de randvoorwaarden en afspraken waarbinnen dit plaats kan vinden vastgelegd. Daarnaast worden professionals ondersteund in hun samenwerking. Op deze manier werken de cliënt, zorginstelling en reclassering samen aan dezelfde doelen en brengen zij samen de risico’s en aandachtsgebieden in kaart. 

Je vindt de tool op deze website.