Spring naar content

Procesdocumenten: versnelde procedure aanvraag kinderbijslag en kindgebonden budget vrouwenopvang

Cliënten in de vrouwenopvang die bij aanvang van de opvang nog geen (hoofd)aanvrager zijn van kinderbijslag en kindgebonden budget, doen de aanvraag via een versnelde procedure. De procedure is teruggebracht van 13 weken naar 6-7 weken. Clienten hebben sneller zekerheid over financiën en sneller geld tot beschikking. Hierdoor hebben clienten minder kans op opbouw van schulden.

Voor praktische vragen over de samenwerking kun je contact opnemen met de betreffende contactpersonen bij de Sociale Verzekeringsbank en Dienst Toeslagen (gegevens op te vragen bij mijke.caminada@valente.nl).