Spring naar content

Platform: deskundigheidsbevordering fz in BW en MO

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen.

Het EFP heeft een aantal projecten en materialen voor deskundigheidsbevordering van de forensische zorg in beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Deze vind je op efp.nl/projecten/bwmo