Spring naar content

Bestuurlijk overleg forensische zorg

De afgelopen kabinetsperiode heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de partners uit de forensische zorgsector nauw samengewerkt aan nieuwe fundamenten voor de forensische zorg, onder meer in het Programma Forensische Zorg en de Taskforce Forensische Zorg. De wens is deze samenwerking de komende jaren voort te zetten en onder één gemeenschappelijke noemer te brengen nu ook deze programma’s zijn aflopen (respectievelijk 2020 en 2021), zodat dat wat ontwikkeld is goed geïmplementeerd en geborgd wordt.

Met het inrichten van een bestuurlijk overleg forensische zorg, met bijbehorende bestuurlijke agenda, blijft er een gezamenlijke basis bestaan voor overleg in de sector. Dit doen we op basis van de samenwerkingsafspraken zoals we die vorm hebben gegeven in de Taskforce en het Programma Forensische Zorg. Daarnaast wordt gezorgd voor bestuurlijke rust waarbij kwaliteitsontwikkeling doorgang kan vinden, doordat ingezet wordt op gezamenlijkheid en lange inhoudelijke lijnen. De voorliggende bestuurlijke agenda dient daarbij als uitgangspunt en geeft de koers aan op basis waarvan de betrokken partijen in de toekomst samen blijven werken aan effectieve forensische zorg.

Je vindt de bestuurlijke agenda hier.

Contactpersoon: Tonny van Hensbergen

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen