Spring naar content

Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (2018‐2021)

De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. Partijen hebben de ambitie om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer op peil te brengen.

Met GGZ Nederland, VGN en Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Contactpersoon:

Tonny van Hensbergen
tonny.vanhensbergen@valente.nl
06 15219060

;