Spring naar content
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de redactie van Canon sociaal werk in samenwerking met de BPSW, Movisie en Rijksdienst Cultureel...
Op 11 april 2024 spreekt de Tweede Kamer met minister Helder over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Valente, vertegenwoordiger van...
In een werkveld met afgeschotte financieringen, multiproblematiek en talloze partijen met uiteenlopende belangen, kan het flink ingewikkeld zijn om focus...
Op 7 mei wordt een kennisbijeenkomst ‘Kwaliteitsstandaard voor professionals in de herstelondersteunende zorg’ georganiseerd. Genodigden De bijeenkomst is voor iedereen...
Deze webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  Bent u maatschappelijk vastgoedeigenaar...
Op 28 maart vindt er een kennissessie over Doelgroep in Beeld | Cliëntwaardering plaats. Genodigden Alle medewerkers van onze leden...
Steeds meer organisaties worden rookvrij, passend bij de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord. Het pad richting een...
Op 27 februari komt het bestuurlijk themanetwerk Forensische Zorg bij elkaar. Genodigden Directeuren / bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat...
Workshops voor en door cliënt- en naastenorganisaties, ggz-aanbieders, huisartsen, gemeenten, verzekeraars en organisaties in het sociaal domein Je bent van...
De eerste duizend dagen van een kind worden beschouwd als een cruciale fase voor hun latere ontwikkeling. Het uitgangspunt is...