Spring naar content
Maarten van Ooijen en Hugo de Jonge bij de presentatie van het plan van aanpak dakloosheid. Valente, branchevereniging voor participatie,...
Het Leger des Heils constateert, op basis van eigen onderzoek, dat het aantal dakloze mensen fors (bijna 25%) is gestegen....
Op 7 november 2022 is het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte. Brancheorganisatiesvereniging Valente en de Nederlandse ggz hebben een brief naar...
Dakloosheid los je op door daklozen een huis te geven, zou je denken. Maar het ligt iets gecompliceerder dan dat,...
De sterk oplopende dakloosheid van de afgelopen jaren kan als een crisis worden getypeerd. De schattingen van het CBS geven...
Hoe worden mensen dakloos? Welke persoonlijke en systeemfactoren spelen een rol? Hoe kom je eruit? En: wat moet er veranderen...
Hoe worden mensen dakloos? Welke persoonlijke en systeemfactoren spelen een rol? Hoe kom je eruit? En: wat moet er veranderen...
Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en...
Toen Reindert veertien jaar geleden bij Mozaïk kwam werken, had toenmalig directeur Herman Swaters net het initiatief genomen om van...
Tijdelijke huur Bijdrage Valente voor het Rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer op 13 september 2022 organiseert over (de wenselijkheid van)...