Spring naar content
Deze webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  Bent u maatschappelijk vastgoedeigenaar...
Op donderdag 14 maart 2024 organiseert het CBS samen met VNG(-R), VWS en Valente een webinar over de start van de...
Op 18 september komen de basisnetwerken Beschermd wonen en begeleiding, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang bij elkaar. Genodigden Directeuren / bestuurders...
Op 13 maart komen de basisnetwerken Beschermd wonen en begeleiding, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang bij elkaar. Genodigden Directeuren / bestuurders...
Op 12 juni komen de basisnetwerken Beschermd wonen en begeleiding, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang bij elkaar én vindt de Algemene...
De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en zorgvoorzieningen in...
De druk op de opvang is groot. Door een systeemfout zijn er voor 2024 bovendien minder middelen beschikbaar – geld...
Tijdens de verkiezingscampagne zette Valente in op vijf thema’s. Thema’s waar wij en onze leden dagelijks aan werken én waar...
Dit interview is vindbaar op internet, en daar is Markus (47) blij mee, ook al staan er best heftige dingen...
Op 24 januari 2024 bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS voor 2024. Namens de leden...