Spring naar content
Cliënten die hulp en/of opvang krijgen van een vrouwenopvang organisatie, hebben te maken met complexe veiligheidssituaties. De eerste risicoscreening aan...
Medewerkers brengen de veiligheidssituatie van nieuwe clienten in beeld met behulp van de risicoscreening. De Risicoscreening GIA is in 2023...
Cliënten die hulp en/of opvang krijgen van een vrouwenopvang organisatie, hebben te maken met complexe veiligheidssituaties. De eerste risicoscreening aan...
Een bewuste keuze maken of je nu al wel, of nu nog niet zwanger wil worden, geeft regie op de...
Valente heeft de verkiezingsprogramma’s van twaalf politieke partijen doorgenomen en een analyse gemaakt. We maakten een samenvatting én een handige...
Valente heeft de verkiezingsprogramma’s van twaalf politieke partijen doorgenomen en een analyse gemaakt. We maakten een samenvatting én een handige...
Valente's beleidsadviseur Essa Reijmers schreef een impressie van de 25e WAVE-conference over 'Institutional Violence and it's impact on women's human...
NRC geeft de vrouwen die slachtoffer van femicide werden en hun nabestaanden een naam en gezicht in dit indrukwekkende en schokkende artikel:...
Knelpunten in hulpverlening na vrouwenopvang De vrouwenopvang speelt een cruciale rol bij het bieden van veiligheid en ondersteuning aan slachtoffers...
Om concrete actiepunten te verzamelen voor het terugdringen van het aantal slachtoffers van femicide, zijn op 25 maart 2023 nabestaanden...