Spring naar content
Kennisbank: Valente Podcast
Hoe worden mensen dakloos? Hoe voorkom je dat kinderen belast worden door trauma van de ouders? Kun je voorkomen dat...
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde eind 2023 het rapport ‘Kinderen uit de knel’. Dit rapport benadrukt het...
Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in Nederland op verschillende plekken hulp vragen. Vaak is ambulante hulp voldoende, maar als sprake...
Hulpverleners in de opvang staan voor het dilemma over hoe om te gaan met de rol van de achterblijvende vader...
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de redactie van Canon sociaal werk in samenwerking met de BPSW, Movisie en Rijksdienst Cultureel...
De aanpak van stalking vraagt om snel, sensitief en adequaat handelen van veel verschillende partijen. Goede samenwerking is dus essentieel....
Op het vorige landelijk netwerk presenteerden Fier en Sterk Huis het bescherm- en zorgarrangement Intieme terreur dat zij in het...
Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en...
Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en...
Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en...