Spring naar content
Dossier: destigmatisering In Nederland – zo stelt artikel 1 van de Nederlandse grondwet – behandelen we iedereen in gelijke gevallen...
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de redactie van Canon sociaal werk in samenwerking met de BPSW, Movisie en Rijksdienst Cultureel...
Dit congres wordt georganiseerd door Carend, Agora en Stichting PZNL. Graag nodigen we je uit voor het congres ‘Connecting Communities’,...
De nieuwste CBS schatting van het aantal dakloze mensen laat zien dat bijna 31.000 mensen in Nederland dakloos waren op...
Op 7 mei wordt een kennisbijeenkomst ‘Kwaliteitsstandaard voor professionals in de herstelondersteunende zorg’ georganiseerd. Genodigden De bijeenkomst is voor iedereen...
Deze webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  Bent u maatschappelijk vastgoedeigenaar...
Op 28 maart vindt er een kennissessie over Doelgroep in Beeld | Cliëntwaardering plaats. Genodigden Alle medewerkers van onze leden...
Quinten de Coo is onlangs gestart als programmamanager van het Valente-programma ‘Eerst een Thuis’. Met dit programma zetten we de...
Monitor Dakloosheid Valente werkt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan...
Op 27 februari komt het bestuurlijk themanetwerk Forensische Zorg bij elkaar. Genodigden Directeuren / bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat...