Spring naar content
Tristan (42) werkte 50-60 uur in de week als kok. Toen kwam corona, en ineens zat hij thuis. Zo is...
Wat is zingeving en wat betekent het voor jou? Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor zingeving in...
Bij deze masterclass staat vooral de verbinding tussen sociaal werkers en geestelijk verzorgers centraal. Verder laten we zien hoe en...
Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in...
Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er...
Samen in beweging voor Willem.. Dat is het thema van het Congres Levensloopaanpak. Want met elkaar zetten we ons elke...
Esmé Wiegman is directeur van Valente. Ze blogt over wat haar opvalt of bezighoudt in haar werk. In deze blog...
In 2022 is geïnventariseerd wat Valente leden doen aan onderzoek naar cliëntprocessen en -ervaringen. De resultaten zijn te vinden in...
Valente publiceert vier infographics over al haar basisnetwerken: maatschappelijke opvang (MO), vrouwenopvang (VO), beschermd wonen en begeleiding (BW&B) en forensische...
Bestaanszekerheid & toegang tot het systeem Toegang tot zorg, een integrale aanpak en een systeem dat wel of niet werkt....