Spring naar content
Gemeenten, aanbieders en woningcorporaties hebben de afgelopen drie jaar samen ervaring opgedaan in het project Veelzijdig Wonen Overvecht/ Ontwikkelwerkpaats Goede...
Maarten van Ooijen en Hugo de Jonge bij de presentatie van het plan van aanpak dakloosheid. Valente, branchevereniging voor participatie,...
Op 7 december 2022 debatteren de leden van de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ooijen over beschermd wonen en maatschappelijke...
Het Leger des Heils constateert, op basis van eigen onderzoek, dat het aantal dakloze mensen fors (bijna 25%) is gestegen....
Programma 10.00 - 12.30 uur | Basisnetwerken BW&B en MO 13.30 - 16.00 uur | Basisnetwerk VO Locatie MS Teams...
Programma 10.00 - 12.30 uur | Basisnetwerken BW&B en MO 13.30 - 16.00 uur | Basisnetwerk VO Locatie MS Teams...
De sterk oplopende dakloosheid van de afgelopen jaren kan als een crisis worden getypeerd. De schattingen van het CBS geven...
Hoe worden mensen dakloos? Welke persoonlijke en systeemfactoren spelen een rol? Hoe kom je eruit? En: wat moet er veranderen...
Hoe worden mensen dakloos? Welke persoonlijke en systeemfactoren spelen een rol? Hoe kom je eruit? En: wat moet er veranderen...
In de Miljoenennota 2023 valt op dat beleid voor kwetsbare doelgroepen in vrouwenopvang, beschermd wonen en maatschappelijke opvang nog steeds...