Spring naar content
Beleidsadviseur Rina Beers loopt al heel wat jaren mee in de organisatie, die in 2020 is voortgekomen uit een fusie...
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Agora & VPTZ. Meer dan een half miljoen mensen hebben of hadden de afgelopen vijf...
Op 7 mei wordt een kennisbijeenkomst ‘Kwaliteitsstandaard voor professionals in de herstelondersteunende zorg’ georganiseerd. Genodigden De bijeenkomst is voor iedereen...
Deze webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  Bent u maatschappelijk vastgoedeigenaar...
Op 28 maart vindt er een kennissessie over Doelgroep in Beeld | Cliëntwaardering plaats. Genodigden Alle medewerkers van onze leden...
Maatwerk is vaak duur of niet mogelijk binnen de wet – maar is dat wel zo? Vaak zit er achter...
Een werkkaart om de professionals uit de ggz en het sociaal domein inzicht te geven in elkaars werk met de...
Op 23 mei komt het kennisnetwerk Zorg & Kwaliteit bij elkaar. Genodigden Alle geïnteresseerden van onze leden die zich interesseren...
Op 5 september komt het kennisnetwerk Zorg & Kwaliteit bij elkaar. Genodigden Alle geïnteresseerden van onze leden die zich interesseren...
Op 7 maart komt het kennisnetwerk Forensische Zorg bij elkaar. Genodigden Alle geïnteresseerden van onze leden die forensische zorg (willen...