Spring naar content

Standpunten

Onze principes:

  1. Wij staan voor een gelijkwaardige positie voor iedereen in onze maatschappij;
  2. Wij gaan tot het uiterste voor een zinvol en menswaardig bestaan voor iedereen;
  3. Wij zorgen voor een veilige sociale omgeving, zonder (huiselijk) geweld;
  4. Wij borgen goede zorg ten behoeve van herstel (bij iemand thuis);
  5. Wij voorkomen maatschappelijke achterstanden en psychische aandoeningen;
  6. Wij dragen actief bij aan destigmatisering en sociale inclusie;
  7. Wij werken aan herstel en participatie, wij stimuleren zelfregie en talentontwikkeling;
  8. Wij passen professionele standaarden toe die mensen effectief helpen groeien;
  9. Wij lossen maatschappelijke problemen op en dragen bij aan een stabiele samenleving;
  10. Wij staan voor verantwoordelijkheid, samenwerken en verbinden.