Spring naar content

Valente Festival – 16 november 2022

Op woensdag 16 november 2022 organiseert Valente weer een netwerkdag. Dit keer pakken we het groots aan: naast de ALV en bijeenkomsten van de basisnetwerken organiseren we een heus festival boordevol workshops van inspirerende sprekers en tal van activiteiten die een verrassende kijk geven op ons werkveld.

Voor wie is het Valente Festival?

We organiseren het festival voor al onze leden. Het festival is niet alleen voor bestuurders bedoeld maar juíst ook voor alle professionals die werken bij lidorganisaties, en voor cliëntenraden en ervaringsdeskundigen. We willen voor en mét hen een inspirerende dag maken. Daarnaast wordt een select aantal niet-leden uitgenodigd. (Let op: ga je naar de ALV en wil je óók naar het festival? Meld je dan voor beide afzonderlijk aan.)

Wat is het programma?

(09:45-12:00)(ALV en netwerkvergaderingen; apart aanmelden)
12:00-13:00Lunch en inloop festival
13:00-13:30Plenaire opening Valente Festival door Tim ‘S Jongers, Maartje Roelofs en Esmé Wiegman
13:30-16:20Afwisselend programma met diverse workshops, lezingen, interactieve onderdelen en een marktplein. Op het programma staan onder andere (klik voor meer info):
Lezing Tim ‘S Jongers

Tim ‘S Jongers geeft een lezing over onderwerpen als kansengelijkheid, armoede en participatie.

Lezing Tamara Madern: stress-sensitief werken

Stress maakt ook dat mensen vaak op de korte termijn handelen terwijl hulpverleningstrajecten vaak vragen om toekomst- en doelgericht handelen. Door stress-sensitief te werken kun je vaak meer bereiken. In deze workshop krijg je handvatten om dat te kunnen doen.

Lezing Janine Janssen: Gluren bij de buren: lessen uit gevangenisonderzoek voor de opvang

Prof. Dr. Janine Janssen neemt ons in een lezing mee langs veelgebruikte theoretische noties in het werk met gedetineerden en prikkelt ons om na te gaan wat we hiervan – onbedoeld? – terugzien in de opvang van onze doelgroepen. Waar zitten onze blinde vlekken?

Workshop: Ervaringsdeskundigheid – een stevig fundament

In deze workshop zoeken we inspiratie en een stip aan de horizon. Wat is nu die visie op ervaringsdeskundigheid en hoe kun je die inzetten? Maar ook: welke hobbels komen organisaties tegen en wat kunnen zij van elkaar leren. Daantje Daniels (voorzitter van de Vakvereniging ervaringsdeskundigheid) geeft een presentatie gaat met het publiek in dialoog.

Workshop: Ervaringsdeskundigheid – zicht op de praktijk

Er gebeurt van alles bij leden van Valente (MO, BW, VO) wanneer het de implementatie van ervaringsdeskundigheid betreft. Maar hebben we voldoende zicht op deze praktijk? In deze workshop gaat het om divers (toekomstig) onderzoek naar ervaringsdeskundigheid bij de leden van Valente.

Workshop: Versterken van cliëntenraden en hun onderlinge samenwerking

Cliëntenraden vervullen een belangrijke maar vaak ook ingewikkelde taak. Vanuit de cliëntenraden basisnetwerk Beschermd wonen lag er al geruime tijd de wens om op thema’s samen te gaan werken met cliëntenraden uit de andere basisnetwerken. Zou deze samenwerking de lobby kunnen versterken vanuit cliëntenraden tegen een achtergrond van maatschappelijke trends en de wens om cliëntmedezeggenschap in de eigen organisatie te versterken?

Workshop: strategische ketensamenwerking ggz-bw-mo-vo

Van de ggz-kliniek naar (beschermd) wonen. Als dit niet goed wordt geregeld dan heeft dit invloed op het herstelproces van onze klanten. Ze zitten dan bijv. onnodig lang in de kliniek of kunnen in de nachtopvang terecht komen. Welke afspraken hebben de aanbieders van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en ggz-instellingen in regio Rotterdam gemaakt met elkaar en de gemeente om vooral de zorg op die grensvlakken goed te borgen? Hoe helpt dit de klant? En welke andere voorbeelden hebben workshopdeelnemers over succesvolle samenwerkingsvormen?

Workshop: T-shaped professional in de praktijk

Werken vanuit een visie op positieve gezondheid maakt dat professionals breder dan voorheen aandacht hebben voor preventie, samenhang in leefgebieden en de (sociale) omgeving van de cliënt. Wat vraagt dit aan nieuwe kennis en kunde? Hoe onderscheidend zijn we daar in ten opzichte van andere professionals?

Workshop: traumasensitief werken

We weten allemaal dat stress invloed heeft op het brein en eventueel op je gedrag. Maar wil je dit zelf eens ervaren en hier meer over horen? Kom dan vooral naar deze workshop voor een korte actieve introductie! We zoomen in op de werking van het brein, de impact van stress en hoe je je cliënten daarin kan helpen. Deze workshop is een basis in traumasensitief denken en werken.

Workshop: rapper Flinke Jongen – luisteren naar het kind

Danny Dijkhuizen (ook wel bekend als rapper Flinke Jongen) vertelt wanneer en door wie hij zich gehoord en gezien voelde in zijn jeugd, nadat zijn moeder en twee broertjes omkwamen door huiselijk geweld. Zijn boodschap is dat een negatief verleden niet per se een rem hoeft te zijn voor het waarmaken van je dromen.

Workshop: ggz-zorg en behandeling in huis?

Organisaties voor (vrouwen)opvang en beschermd wonen worstelen met een goede verbinding naar ggz-zorg en behandeling. Ook bij WijZijn Traverse Groep was dit het geval. Zij hebben daarom de ggz in huis gehaald. Je hoort meer over de totstandkoming, inzichten en uitdagingen van deze best practice. Daarnaast willen ze samen met jullie op zoek naar jullie drijfveren.

Onderzoeksmarkt

Luister naar en ga in gesprek met o.a. Lia van Doorn, Caroline van Genk, Max Huber, Jan de Vries, Maarten davelaar, Max Huber, Caroline van Genk, Onderzoekersnetwerk partnergeweld.

Marktplein

Op het Marktplein vind je continu marktkramen gevuld door: EFP, de Canon Sociaal Werk, e-health, Huisje boompje beestje, Skôn, de Woonstartkoffer van Cosis

VR-bril: getuige van huiselijk geweld

Je staat in de schoenen van een kind dat willoos getuige is van een uit de hand lopende ruzie tussen de ouders. De VR-bril maakt huiselijke geweld voelbaar voor professionals en andere betrokkenen.

Ervaar het zelf: ontsnap uit de schulden

We weten allemaal dat stress invloed heeft op het brein en eventueel op je gedrag. Maar wil je dit zelf eens ervaren en hier meer over horen? Kom dan vooral naar deze workshop voor een korte actieve introductie! We zoomen in op de werking van het brein, de impact van stress en hoe je je cliënten daarin kan helpen. Deze workshop is een basis in traumasensitief denken en werken.

Foto-expositie: Hersteld

Cliënten in de forensische zorg hebben niet zelden een verhaal waarin opgroeien in huiselijk geweld, trauma en andere psychische pijn de rode draad vormen. In deze portretserie komen drie mannen in beeld: wat is het verhaal achter het strafblad? Wat hielp hen erdoorheen en waar staan ze nu? Foto’s door Kim van de Wetering (Valente).


16:20 Borrel met hapje, drankje en muziek
17:30Einde festival

Het hele programma met tijdsindeling vind je in dit handige blokkenschema:

Meer over de inhoud van het programma vind je in het programmaboekje:

Zijn er kosten aan verbonden?

Ja. Het Valente Festival is nieuw en heeft een andere opzet dan de netwerkbijeenkomsten die je van ons gewend bent. Met inspirerende sprekers, een toffe locatie, leerzame sessies en meer. Voor deze middag vragen wij je daarom een kleine tegemoetkoming in de kosten.

Voor leden van Valente: € 60 per persoon
Voor niet-leden Valente (op uitnodiging): € 85 per persoon

Dit is inclusief lunch, koffie/thee en borrel.

Waar is het festival?

Het Valente Festival wordt georganiseerd in de Prodentfabriek in Amersfoort. Een bijzondere locatie voor een feestelijk festival. Uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto (er is voldoende parkeergelegenheid, een dagkaart schaf je aan bij de Prodentfabriek à € 9,50).

Wil je er graag bij zijn? Dan kun je je alvast aanmelden. We hebben beperkte plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan.

LET OP! Er is zoveel belangstelling voor het Valente Festival dat het bijna is uitverkocht. En Valente wil dat zoveel mogelijk leden vertegenwoordigd kunnen zijn. Daarom is er een wachtlijst ingesteld. Als je je nu nog aanmeldt, kom je automatisch op de wachtlijst en hoor je later van ons of er voor jou nog een plaats beschikbaar is (gekomen).