Spring naar content

Veerkracht in de opvang

Op deze pagina:

 1. Wat is Veerkracht?
 2. Veerkracht implementeren in jouw organisatie?
 3. In de praktijk: organisaties die met Veerkracht werken
 4. Contactformulier
 5. Nieuws over Veerkracht

Wat is Veerkracht?

Veerkracht is een methode die zich richt op de begeleiding van kinderen die met hun ouder(s) meekomen naar de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Vanuit een systeemgerichte blik richt Veerkracht de aandacht expliciet op het kind en op de ouders in hun ouder- en opvoederrol. Hierbij staat de veiligheid en ontwikkeling van het kind centraal. Met de toepassing van Veerkracht wordt elk kind als cliënt gezien en wordt het kind de aandacht en zorg geboden die nodig is. Veerkracht is te gebruiken in de 24-uursopvang en in een ambulante setting.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen (0 – 18 jaar) van gezinnen die in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang verblijven. Deze gezinnen zitten in een crisissituatie en hebben vaak meerdere problemen zoals relatieproblemen, huiselijk geweld, financiële problemen, dakloosheid en psychische kwetsbaarheid. De (vaak traumatische) ervaringen van de kinderen en de onveiligheid van de situatie, vergroten het risico op problemen bij kinderen. Tegelijkertijd zijn hun ouders door de crisis en de stress in het algemeen minder (emotioneel) beschikbaar voor hun kind, en daardoor minder goed in staat hun kind te ondersteunen. Naast de kinderen worden de ouders tot de doelgroep gerekend. Uitgangspunt van Veerkracht is dat ouders hun kind veiligheid en voorwaarden voor ontwikkeling bieden. Een belangrijk onderdeel van Veerkracht is dan ook het ondersteunen van ouders om een goede ouder en opvoeder te zijn en hun kind te bieden wat het nodig heeft.

Doelen

De doelen van Veerkracht zijn het realiseren van een veilige situatie voor het kind, waar het kind zich, met behulp van ouders en netwerkpersonen, in veiligheid kan ontwikkelen. Daarnaast willen we negatieve gevolgen van nare ervaringen voorkomen of verminderen.

Veerkracht biedt een methodisch kader voor de begeleiding van kinderen, maar is geen receptenboek of protocol dat voor elke situatie precies voorschrijft wat de (kinder)hulpverlener moet doen.

Kernthema’s

Elk kind heeft recht op ontwikkeling, gezondheid en bescherming tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing (rechten van het kind). Veiligheid is een basisvoorwaarde voor kinderen: een kind moet zich veilig en geborgen voelen om zich gunstig te kunnen ontwikkelen.

In Veerkracht wordt aan de hand van vijf kernthema’s gewerkt aan veiligheid en ontwikkeling:

 1. Kind in beeld;
 2. Ouders en opvoeding;
 3. Positief leef- en opvoedklimaat;
 4. Netwerk;
 5. Samenwerken met en inschakelen van externe hulp en begeleiding.

Aanpak

Veerkracht is gericht op fysieke en emotionele veiligheid, en op het versterken van veerkracht. De begeleider brengt in kaart hoe het met het kind gaat en wat het nodig heeft, en organiseert de zorg. Daarnaast ondersteunt de begeleider de ouders om een goede ouder en opvoeder te zijn. De intensiteit van de begeleiding varieert, afhankelijk van wat het kind nodig heeft en de mogelijkheden van de ouders. Indien nodig wordt extra hulp ingezet.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie kan variëren van enkele weken tot meer dan een jaar. De begeleider heeft minimaal één keer per week een gesprek met ouders over hun kind. Het kind spreekt minimaal één keer per twee weken met de begeleider.

Veerkracht implementeren in jouw organisatie

Wil je binnen jouw organisatie gaan werken met Veerkracht? Lees de beschrijving van de methodiek en laat je informeren over de trainingen en implementatietraject via het contactformulier.

Veerkracht in de praktijk

In Nederland werken er al verschillende organisaties voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang met Veerkracht, hieronder lees je hoe zij dat doen.

Veerkracht bij Neos

Veerkracht biedt een methodisch kader voor de begeleiding van kinderen, maar is geen receptenboek of protocol dat voor elke situatie precies voorschrijft wat de kinderhulpverlener moet doen. Veerkracht is geen afgebakende methodiek, maar beschrijft hoe je methodisch kan werken met kinderen in de vrouwenopvang. Uitgangspunt is de professionaliteit van de kinderhulpverlener die afhankelijk van de situatie (bijv. ernst van het geweld, het gedrag van het kind, de belevingen van moeder en vader, de woon-/verblijfsituatie), samen met het cliëntsysteem keuzes maakt over hoe te handelen. Bij de afwegingen die de kinderhulpverlener daarbij maakt, vormt de ‘geest van Veerkracht’ het kader. Lees meer over hoe ze bij Neos met Veerkracht werken.

Veerkracht bij Wender

Alles is anders als je tijdelijk in de Vrouwenopvang in Groningen of Drenthe woont. Met je moeder en misschien nog broers en zussen. Jullie konden niet meer in je huis blijven wonen, want daar was het niet meer veilig voor jullie door huiselijk geweld.

De begeleiders van Wender stellen je vragen, zoals:
–   Wat is er gebeurd? Hoe gaat het met je?
–   Hoe is het op school?
–   Wie zijn belangrijke mensen voor jou? Hoe kunnen zij jou helpen?
–   Wat zijn je wensen? Hoe kun je dit voor elkaar krijgen? Wie kan jou daarbij helpen?

Lees meer over hoe ze bij Wender met Veerkracht werken.

Contact

Heb je vragen over Veerkracht? Vul je gegevens in en laat je bericht achter.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws over Veerkracht

Online workshop Veerkracht Flevoland jeugdhulpverlening

Veerkracht in de opvang: ‘Kinderen hebben het recht hun stem te laten horen’

Themagroep: Kinderen in de opvang