Spring naar content

Vrouwenopvang en Huisvestingswet 2014

De Huisvestingswet 2014 is van groot belang voor de cliënten van de vrouwenopvang. Deze wet regelt dat alle gemeenten urgentie moeten verlenen aan slachtoffers van geweld die in de opvang verblijven (artikel 12). Gemeenten hoeven niet te werken met een urgentiesysteem als er geen schaarste aan woonruimte is (bij ongeveer 50% van de gemeenten). Als gemeenten een urgentiesysteem hebben moeten ze slachtoffers van huiselijk geweld voorrang geven. Gemeenten mogen hier niet van afwijken en geen bindingseisen stellen.

Lees hier verder voor nadere informatie.