Spring naar content

Europese ontwikkelingen aanpak huiselijk geweld – Verdrag van Istanbul in Nederland en EU directive

online | 10:00 - 10:45

Dit jaar vindt een ‘thematische evaluatie procedure’ plaats waarin het GREVIO-comité nagaat hoe Nederland het Verdrag van Istanbul implementeert. Eerst krijgt de overheid de gelegenheid haar bevindingen aan te leveren op basis van een vragenlijst en kunnen NGO’s hun input leveren (deadline: 1 juli). Dit jaar wordt naar verwachting ook de EU Directive geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aangenomen. In voorbereiding op deze ontwikkelingen praat Aleid van den Brink, vicevoorzitter en Nederlands vertegenwoordiger in het GREVIO-comité, ons bij over de betekenis van deze ontwikkelingen tijdens een online bijeenkomst voor leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang. 

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden.

Vragen
Neem bij inhoudelijke vragen contact op met Essa Reijmers. Bij overige vragen mail je naar het secretariaat via info@valente.nl of bel naar 033 461 50 29.