Spring naar content

Gezamenlijk draagvlak passende zorg: van basis tot landelijk specialistische functies

Digitaal | 14:30 - 15:30

Een eerste graads brandwond vraagt om andere behandeling dan een derdegraads. En zo is het ook bij huiselijk geweld: elke situatie vraagt om maatwerk, gebaseerd op expertise over de dynamiek van geweld in relaties en veiligheidsvraagstukken en op netwerksamenwerking. Bij specifieke problematiek, hoog veiligheidsrisico en bij complex en vroegkinderlijk is directe behandeling op een locatie met extra veiligheidsmaatregelen nodig. Hoe bepalen we welk palet aan voorzieningen waar nodig is op basis van cliëntbehoeften, om landelijk en regionaal te kunnen werken aan versteviging van dat palet? Met die vraag is zijn acht leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang samen met de landelijke specialistische behandelcentra vanaf juni aan de slag gegaan in een aantal verdiepingssessies. Er is ingezoomd op casuïstiek, definities zijn verhelderd en gesproken over criteria voor op- en afschaling tussen ‘reguliere VO’- VO+ – landelijk specialistische behandelcentra. De bevindingen uit deze sessies zijn verwerkt in een rapport dat we graag delen en bespreken tijdens een digitale inloopsessie voor leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang.

Voor wie: exclusief voor bestuurders, managers en stafmedewerkers van het landelijk netwerk vrouwenopvang.  

Voor meer informatie: Essa Reijmers

Aanmelden kan via: info@valente.nl o.v.v. online bijeenkomst Gezamenlijk draagvlak passende zorg 6 februari 2023. Een week van tevoren ontvangt u een Teams link.