Spring naar content

Klankbordsessie Gendersensitief werken in de vrouwenopvang

online | 14:00 - 15:00

Gender doet ertoe, dat weten we in de vrouwenopvang allang, maar hoe ‘doe’ ik aan gender bij de aanpak huiselijk geweld? Hoe kun je zien, intern en extern, dat we gendersensitief werken? Deze vragen staan centraal in de werkgroep Gendersensitief werken. Vertegenwoordigers van Wender, Blijf Groep, Sterk Huis, Moviera en SMO Breda/Safe Group ontwikkelen een checklist voor leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang om zelf na te gaan hoe gendersensitief ze werken en waar mogelijk nog winst te behalen valt.

De werkgroep maakt gebruik van publicaties van Regioplan, het College van de Rechten van de Mens en hulpmiddelen die binnen Geweld Hoort Nergens Thuis zijn uitgewerkt. De checklist is eind januari in concept klaar. Dan hoort de werkgroep graag van andere leden of dit instrument bruikbaar is. Doel van de sessie: feedback ophalen en horen welke vragen er leven, alvorens de checklist te agenderen op het LNVO van 9 maart 2022.

De klankbordsessie is interessant voor managers en bestuurders, maar zeker ook voor Adviseurs Kwaliteit of anderen die met het Keurmerk/normenkader werken.  

Interesse? Geef je op via info@valente.nl en je krijgt de link een week van tevoren toegestuurd.