Spring naar content

Ontwerpsessie ‘Kwaliteitsstandaard voor herstelprofessionals in herstelondersteunende zorg’

Amersfoort | 10:00 - 12:30

Wij kijken terug op twee eerdere waardevolle ontwerpsessies in mei en augustus, waarin veel input is gegeven voor het project. Afgelopen september hebben we in de ledenvergadering BW&B van Valente een update gegeven van de resultaten tot nu toe. Hier werd positief op gereageerd en de leden stemden in om door te gaan met het project. Het is daarna wat stiller geweest, omdat Valente dit project wil verbreden. Het project was eerst alleen belegd bij het basisnetwerk BW&B, maar ook het basisnetwerk Maatschappelijke Opvang wil er graag mee aan de slag. Dat is een mooie beweging, want ook binnen MO-organisaties zijn herstelprofessionals aan het werk.

Als onderdeel van het vervolg van het project, organiseren we een ontwerpsessie waarin we verder nadenken over de kenmerken van professionals die dagelijks herstelondersteunende zorg leveren. De belangrijkste vragen die centraal zullen staan in de ontwerpsessie zijn:

  • Wat zijn echt kenmerken van een professional in herstelondersteunende zorg en wat is ‘algemeen vakmanschap’?
  • Welke kenmerken moet iedere professional in herstelondersteunende zorg bieden en welke kenmerken moeten alleen in het team aanwezig zijn of zijn ‘een mooie extra’? Wat is hierbij de relatie tot ervaringsdeskundigheid?
  • Wat betekent het werken in een bepaald specialisme of met een specifieke doelgroep, welke verdieping vraagt dit?

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de ontwerpsessie op maandag 6 februari 2023 van 10 tot 12 uur, bij Valente in Amersfoort (Piet Mondriaanplein 25).

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 17 januari 2023 door een mail te sturen naar: jet.vanoosterhout@sirm.nl. Graag bij aanmelding eventuele allergieën of dieetwensen aangeven. Let op: Er is plek voor max. 25 personen voor deze sessie. Als er meer aanmeldingen binnenkomen, houden we rekening met een evenredige verdeling van functies en organisaties.