Spring naar content

Praktijksymposium palliatieve zorg

online | 13:30 - 16:00

Valente nodigt haar leden graag uit voor het online praktijksymposium “Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn”.  Mensen in opvang en beschermd wonen worden ouder en hebben vaak te maken met ernstige ziekte of overlijden juist op jongere leeftijd. Zorg rond het levenseinde is nodig en belangrijk maar vergt ook veel van de hulpverlener.

Ben je begeleider, maatschappelijk of sociaal werker, of heb je belangstelling voor dit thema? Het symposiumprogramma bevat informatie over ziektebeelden, herkennen van palliatieve zorg behoefte, en praktische tips in de workshops. Meer informatie vind je hier, ook kun je je hier alvast aanmelden voor het symposium en de workshops.

Meer details over het programma volgen begin januari. Mocht je alvast meer willen lezen over hoe je vanuit het sociale domein kunt samenwerken met zorgverleners in palliatieve zorg, lees dan hier het recent ontwikkelde draaiboek. Nog vragen? Mail naar Hanna Klop. We hopen jullie daar te ontmoeten!Georganiseerd door o.a. Valente, Amsterdam UMC, Hospice Kuria, Fibula, Leger des Heils, CVD Havenzicht en Lelie Zorggroep.