Spring naar content

27 mrt t/m 6 april | Roadshow over samenwerking wonen, zorg en welzijn

Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Ede | 27 maart t/m 06 april | 10:00 - 17:00

Goed wonen is niet in elke wijk even vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms een complexe hulpvraag, denk aan armoede, mentale gezondheid, overlast en verloedering. Dit vraagt een samenhangende aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Maar die samenhang ontstaat niet zomaar… Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn? De maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de Actieagenda Wonen nodigt je uit voor een Roadshow waarin we dit samen verkennen. De roadshow voert eind maart/begin april 2023 langs vijf locaties in Nederland.

Programma: debat en praktijk

Elke regiobijeenkomst start met een plenair debat tussen landelijke en lokale bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. Hierin komen zeven leidende principes aan bod die de coalitie in 2022 vanuit een reeks webinars heeft gedestilleerd. Vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden die werken vanuit deze principes, ga je vervolgens aan de slag met je eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering.

Middagprogramma door BZK

U bent van harte welkom om ook het middagprogramma bij te wonen, verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onder de titel Samen aan de slag met volkshuisvesting staat de Nationale Woon- en Bouwagenda centraal. Deze agenda schetst de kaders om het volkshuisvestingsvraagstuk aan te pakken. Naast de bouw van meer huizen, wil de overheid ook kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd en op betaalbare en duurzame woningen in leefbare wijken. Dit vraagt een inspanning van alle partners, zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.

Waar en wanneer?

  • Maandag 27 maart in Rotterdam voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland
  • Dinsdag 28 maart in Amsterdam voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
  • Maandag 3 april in Eindhoven voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg
  • Dinsdag 4 april in Leeuwarden voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
  • Donderdag 6 april in Ede voor de regio’s Overijssel en Gelderland

De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur, met optioneel het middagprogramma verzorgd door BZK (12.00 tot 17.00 uur). Volg je beide dagdelen, dan is een lunch inbegrepen.

Kosten?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden. Onder ‘Datum en locatie’ selecteer je de bijeenkomst die je wilt bijwonen. Onder ‘Aanvullende informatie’ kun je vervolgens aangeven of je naast het Zo doen we dat-ochtendprogramma ook het BZK-middagprogramma wil volgen.

 

Over de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken

Vanuit de Actieagenda Wonen nam een brede maatschappelijke coalitie vanuit wonen, zorg en welzijn samen met Platform31 begin 2022 het initiatief voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’, waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. Vier van deze voorbeelden zijn vervolgens in webinars nader belicht. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.