Spring naar content

Aart-Jan Dingemanse

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

LinkedIn

Aart-Jan stelt zich voor

Wat doe je bij Valente? Wat zit er in je portefeuille? Waar kunnen leden en derden je voor benaderen?

Binnen Valente ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles inkoop & aanbesteden, kwantitatieve dataverzameling en e-health/innovatie.

In de portefeuille inkoop & aanbesteden gaat het o.a. over de landelijke regelgeving rondom de inkoop van Wmo-zorg maar ook over de lokale uitwerking daarvan in de praktijk. Er zijn diverse landelijke overlegplatforms waar de het beleid en de uitvoering worden voorbereid, samen met ketenpartners als de VNG en het ministerie van VWS. Als je een vraag hebt over de tarieven, over een nieuwe aanbesteding of over gemeentelijke eisen in kwaliteit of standaarden voor berichtenverkeer kun je bij mij terecht.

Onder kwantitatieve dataverzameling valt de jaarlijkse basisset waar de kerngegevens over de doelgroep van Valente worden verzameld: we tellen de aantallen cliënten die jaarlijks gebruik maken van de diverse zorgproducten, uitgesplitst per financiëringsstroom en naar geslacht/leeftijd. Ook wordt in samenwerking met het CBS gewerkt aan de landelijke monitor dakloosheid waar volgens een vaste definitie het totale aantal daklozen in Nederland wordt gemeten.

E-health en innovatie is weer een heel andere tak van sport: op welke wijze zijn de leden van Valente bezig met innovatie en kunnen cliënten of medewerkers gebruik maken van digitale zorgtechnologie? Mijn taak is hier vooral om de medewerkers van de verschillende leden met elkaar in contact te brengen zodat hierover kennis en ervaring kan worden uitgewisseld.

Wat deed je voordat je bij Valente werkte?

Lange tijd ben ik werkzaam geweest bij één van de leden van Valente, stichting Ontmoeting. Ruim tien jaar werkte ik als ambulant begeleider en bemoeizorgwerker met dak- en thuisloze mensen in Rotterdam. Na nog enkele jaren als projectleider/beleidsmedewerker bij Ontmoeting heb ik de overstap gemaakt naar Valente.

‘Voor het afstemmen van zorg op problematiek zijn goede, relevante data onontbeerlijk’

Lees het interview met Aart-Jan over zijn werk op het gebied van data.

Heb je naast je werk bij Valente nog andere functies, zoals vrijwilligerswerk?

Ik ben op vrijwillige basis verbonden aan de vereniging Thuisonderwijsverbond, waar ik lobby en woordvoering doe voor het behoud van de wettelijke mogelijkheid om thuisonderwijs te geven.

Wat zouden mensen écht moeten weten over jouw portefeuille?

Aanbestedingsprocedures voor zorg in het sociaal domein zijn vooral geldverspilling. Gemeenten, zet in op subsidieverstrekking en stel kwaliteitseisen aan aanbieders om het kaf van het koren te scheiden!

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik ben freelance muzikant en speel graag piano. Dat doe ik o.a. binnen de kerk waar ik actief ben en bij bruiloften en andere gelegenheden. Verder hou ik ervan om te klussen in en om het huis en in de tuin. 

Als je die hebt: welke uitspraak motiveert of inspireert jou?

“Wat gebeurt er als je niks doet?”

Toelichting: door als buitenstaander te snel in te grijpen kan het eigenaarschap van een probleem soms lang onduidelijk blijven. Daardoor lossen dingen niet duurzaam op.

Nieuws uit de portefeuille van Aart-Jan Dingemanse

Aart-Jan is contactpersoon voor deze netwerken:

Het hele team van Valente vind je op de medewerkerspagina.