Spring naar content
In 2023 analyseerde Wilma Boevink op verzoek van Valente de opbrengst van een branche-brede uitvraag naar de inzet en implementatie...
In veel nota’s en beleidsnotities in zorg en welzijn wordt gesproken over ervaringskennis als derde kenniskolom, naast wetenschappelijke en professionele...
In 2022 inventariseerde Wilma Boevink op verzoek van Valente in hoeverre in de branche onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingsprocessen van...