Spring naar content

Aanpakplan femicide

25 maart 2023

Om concrete actiepunten te verzamelen voor het terugdringen van het aantal slachtoffers van femicide, zijn op 25 maart 2023 nabestaanden van femicide-slachtoffers bijeengekomen op initiatief van Barbara Godwaldt (eveneens nabestaande femicide en redactielid Cocon, ledenblad van de FNG) en Jack Keijzer (voorzitter FNG, Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers). Ook Hanneke Bakker (bestuurslid Landelijk Netwerk Veilig Thuis en directeur-bestuurder Blijf Groep/Veilig Thuis Flevoland) en Pauline Aarten (senior beleidsmedewerker Fonds Slachtofferhulp) namen deel aan het gesprek.

Er zijn twaalf actiepunten opgesteld die in het aanpakplan femicide worden uitgewerkt.

De twaalf actiepunten:

1. Gebruik de term ‘femicide’
2. Maak geld vrij voor de aanpak femicide
3. Zorg voor een hulplijn huiselijk geweld
4. Zorg voor meer educatie
5. Stel op ieder politiebureau een agent aan voor huiselijk geweld
6. Waarborg de veiligheid van slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld
7. Laat daders van huiselijk geweld de BORG-training volgen
8. Maak van huiselijk geweld een high-impact crime
9. Herbeoordeel de strafmaatregelen bij huiselijk geweld
10. Pas de voorwaarden aan van verplichte documenten
11. Optimaliseer de onderlinge informatie uitwisseling van instanties
12. Zorg voor betere hulpverlening aan nabestaanden van femicide slachtoffers

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers