Spring naar content

Afspraken toegang vrouwenopvang voor cliënten Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

In juni 2023 zijn de tussen het landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA), VNG, gemeente Den Haag, Valente en het landelijk netwerk Veilig Thuis gemaakte afspraken over het realiseren van veilige opvang van cliënten van het Landelijk Knooppunt besproken in het landelijk netwerk vrouwenopvang. Uitgangspunt: het oordeel van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating wordt overgenomen, en niet overgedaan. De gezamenlijke afgesproken lijn is vastgelegd in dit memo.

Verdere afspraken over samenwerking ten aanzien van casuïstiek tussen Veilig Thuis en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang vind je hier.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Essa Reijmers.