Spring naar content

Brief Landelijke Armoedecoalitie aan fractievoorzitters Tweede Kamer

Voor de start van de informatie en formatie vragen wij als Landelijke Armoedecoalitie aandacht voor het realiseren van bestaanszekerheid.

Herstel van bestaanszekerheid is een belangrijke opdracht voor het nieuw te vormen kabinet.

Zonder zekerheid van inkomen, zorg en wonen, neemt het isolement van een grote groep mensen toe en daarmee de uitzichtloosheid en radeloosheid van veel mensen.

Nú is het moment om woorden om te zetten in daden zodat deze groep mensen weer op volwaardige wijze mee kan doen en het vertrouwen in de overheid weer toeneemt.

Daarom vragen wij met klem de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum zo snel mogelijk uit te voeren.

1            Voer de vernieuwde norm voor bestaanszekerheid en het bufferbudget van 9 procent in, zodat mensen in Nederland met een laag inkomen, kunnen rondkomen en meedoen. Pas deze norm toe in de Participatiewet, Toeslagenwet, IOAW, AIO, UWV en bij de beslagvrije voet.

2            Versimpel het systeem van toeslagen en inkomensondersteunende regelingen, zodat het eenvoudig en overzichtelijk wordt, het inkomen van mensen voorspelbaar wordt en werken loont. Biedt in de tijd die nodig is voor structurele verbeteringen meer ruimte voor ambtshalve toekenning van inkomensondersteunende regelingen en zorg dat bewoners gedurende de transitie van het toeslagenstelsel gevrijwaard worden van de negatieve financiële gevolgen van de transitie.

3            Zorg voor voldoende sociaal werkers in de wijken die naast bewoners staan en hen helpen bij het vinden van de weg in het woud van regelingen en geef betaalde ervaringsdeskundigheid een serieuze plek in de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Lees hier de volledige brief met bijlage.