Spring naar content

Brief Valente aan de Tweede Kamer m.b.t. jeugdzorg begrotingsbespreking 21 november 2022

Op 21 november 2022, een dag na de Internationale dag van de Rechten van het Kind, debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de begroting Jeugdzorg 2023. Valente vraagt aandacht voor de volgende onderwerpen.

  1. Preventie van dakloosheid van gezinnen als landelijke prioriteit stellen vanuit kinderrechten;
  2. Aansluiting van opvangorganisaties bij de realisatie van de Hervorming Jeugdzorg;
  3. Positie van kinderen in de opvang verstevigen door inkoopafspraken en integrale
    financiering.

Download hieronder onze brief aan de Tweede Kamer.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada