Spring naar content

Handreiking aanpak stalking

De aanpak van stalking vraagt om snel, sensitief en adequaat handelen van veel verschillende partijen. Goede samenwerking is dus essentieel. Die samenwerking tot stand brengen is niet eenvoudig. In opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG, het ministerie van J&V en Valente, heeft Regioplan samen met vertegenwoordigers van alle betrokken netwerkpartners, waaronder de vrouwenopvang, gemeenten, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie en ervaringsdeskundige Philomenia Arissen een handreiking voor de aanpak van stalking ontwikkeld.

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers