Spring naar content

Handvatten netwerk laagdrempelige steunpunten

Ruimte voor maatschappelijk en persoonlijk herstel op je eigen tempo en in wederkerigheid met anderen, is een gelijkwaardige waarde náást goede zorg, echter nog niet alle inwoners kunnen hiervoor in hun nabijheid terecht. In het IZA is daarom een van de afspraken om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, zoals zelfregie en herstelinitiatieven.

In dit document geven we handvatten aan partijen in de regio’s voor het opstellen van de Regioplannen en de plannen voor de GALA-SPUK en de Brede SPUK, zodat zij in de te schrijven plannen voor de regio de waarde van laagdrempelige steunpunten een plek kunnen geven.

Contact hierover?

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink