Spring naar content

Jaarplan 2022

Vorig jaar zijn we als Valente van start gegaan, met focus op 5 beleidsprioriteiten: huisvesting, armoede, destigmatisering, doordecentralisatie en landelijke toegang tot zorg en begeleiding. Het zijn de thema’s die als een ‘satéprikker’ alle basisnetwerken en themanetwerken met elkaar verbindt. Onder de verschillende doelgroepen wordt soms verschillende terminologie gebruikt en worden er andere accenten gelegd. Ook is er sprake van verschillende dynamieken en snelheden binnen de basis- en themanetwerken. Meer en meer worden kansen in ‘kruisbestuiving’ gezien, in het delen van kennis en ervaring, in het bundelen van krachten om stevige belangenbehartiging te kunnen voeren, om innovatief te zijn en te werken aan kwaliteit.

De noodzaak van het realiseren van de juiste zorg op de juiste plaats vraagt de nodige aandacht, met name in het licht van kwaliteit, maar ook in het licht van onze verantwoordelijkheid voor de verdergaande krapte op de arbeidsmarkt en vanuit onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. De krapte op de arbeidsmarkt is een urgent en actueel thema voor leden van Valente en heeft links- of rechtsom invloed op vrijwel alle dossiers. Voor Valente alle reden om komend jaar en de jaren die volgen nadrukkelijker in te zetten op kwaliteit en innovatie en het anders organiseren van de zorg.