Spring naar content

Jaarplan Valente 2021

Het jaar 2020 was een jaar van bouwen. Bouwen aan de nieuwe vereniging Valente die op 1 januari 2020 als gevolg van de fusie tussen de RIBW Alliantie en Federatie Opvang is ontstaan, bouwen aan de bekendheid van de naam Valente en mouwen aan een nieuw bestuur en een stabiele maar flexibele bureauorganisatie. De naam Valente is goed bekend bij stakeholders. Dat merken we doordat zij ons weten te vinden en doordat we positieve reacties krijgen op de uitstraling.

We constateren een basishouding van vertrouwen bij de leden, het bureau en het bestuur: we gaan met elkaar iets nieuws maken op basis van een gedegen fundament (Visievierluik & Basisstructuur) en jarenlang opgebouwde expertise binnen beide verenigingen. Valente krijgt zo de kans organisch te groeien en ‘volwassen’ te worden als netwerkorganisatie. De basisnetwerken zijn zich aan het vormen en aan zet, evenals de themanetwerkgroepen. Met ruimte voor de eigen identiteit en specificiteit, maar in verbondenheid met elkaar. Bij de start van Valente hadden we al behoorlijk wat kennisnetwerken. Tegelijkertijd is dit nog maar het begin en leggen we de lat voor het jaar 2021 hoger.