Spring naar content

Onderzoek: Staat van de Nachtopvang 2022

In 2019 heeft Valente (toen: Federatie Opvang) onderzoek gedaan naar de staat van de nachtopvang. Het onderzoek ‘Staat van de Nachtopvang 2022’ onderzoek is hier een vervolg op. Het doel van het onderzoek is zicht te bieden op de aard en omvang van de opvang, zodat op basis van de vergaarde inzichten en kennis de kwaliteit van de opvang kan worden versterkt.
Ondanks de kwaliteitsverbetering van de afgelopen twee jaar bestaan er grote verschillen tussen nachtopvanglocaties voor dak- en thuislozen. Daarom is het nodig dat aanbieders van maatschappelijke opvang en gemeenten de kwaliteit van de opvang verder verbeteren. De ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard zou daarbij helpen. Mensen die dak- of thuisloos raken moeten kunnen rekenen op kwalitatief goede opvang en begeleiding, onafhankelijk van de gemeente waar ze aankloppen.

Bekijk ook het onderzoek van 2023 en 2019.