Spring naar content

Onderzoek: Staat van de Nachtopvang 2019

Hoe ziet de nachtopvang er anno 2019 uit? De afgelopen jaren is wel onderzoek gedaan naar het profiel van de nachtopvanggebruikers, maar er is onvoldoende beeld van het aanbod en de samenhang met andere hulpverlening. Dit alles vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Wat verstaan we onder nachtopvang? Hoe is de nachtopvang georganiseerd? Hoe groot is de nachtopvang nu eigenlijk? We weten het niet precies. Het onderzoek ‘Staat van de Nachtopvang’ moet daar antwoord op geven.

Dit onderzoek kreeg een vervolg in 2022 en 2023.