Spring naar content

Kennisplatform: Academische werkplaats OGGZ G4-USER

G4-USER is de Academische Werkplaats OGGZ van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. USER staat voor Urban Social Exclusion Research en de G4 daarin staat voor de vier grote steden.

Het doel van G4-USER is de academisering van de OGGZ door de opbouw van een kennisinfrastructuur die praktijk, beleid en wetenschap met elkaar verbindt. Met academisering wordt bedoeld dat uitvoeringsinstellingen meer evidence based werken, universiteiten meer vraaggestuurd onderzoek uitvoeren en dat er een goede wisselwerking is tussen beide partijen.

Je vindt de werkplaats op www.g4-user.nl

Contact hierover?

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers