Spring naar content

Methodebeschrijving en onderbouwing van de HAB-methode

Gezinnen die in de opvang verblijven hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel stress is, als gevolg van dakloosheid, armoede, huiselijk geweld en / of opvoedingsproblemen, hebben
een hoog risico op de ontwikkeling van problemen op sociaal, emotioneel, psychisch en cognitief gebied (Basquet & Passuk, 2009; Donkers, 2015; Grant et al., 2013; Kuiper, 2021; Visser, 2019). Naast aandacht voor de psychosociale en materiële problemen van ouders is het daarom van groot belang om integrale ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen, met extra aandacht voor de ouder(s) als opvoeder en de veiligheid in het gezin. Binnen de HAB-methode wordt deze integrale hulp geboden door HVO-Querido, Blijf Groep en Altra.

De HAB-methode richt zich op het versterken van een veilig leef- en opvoedklimaat bij gezinnen die wonen binnen de opvang van HVO-Querido, zodat kinderen in deze gezinnen zich veilig kunnen ontwikkelen en de intergenerationele overdracht van problemen, zoals armoede, huiselijk geweld, kindermishandeling en schulden, zullen afnemen.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada