Spring naar content

Onderzoek en praktijkverbetering: Natuur inzetten bij begeleiding van gezinnen

Er wordt steeds meer bekend over de werking van stress op je welbevinden en de opvoedvaardigheden van ouders. De vrouwen- en maatschappelijk opvang is de eerste sector in het sociaal domein die de werking van natuur ook daadwerkelijk aantoont met wetenschappelijk onderzoek.

Je merkt het waarschijnlijk zelf al: een wandeling door het park geeft ruimte. Je kunt er weer even tegenaan. Dat geldt dan des te meer voor ouders en kinderen die in een moeilijke fase van hun leven zitten. Op kleine manieren en op kleine momenten kun je al natuur inzetten. Doe ideeën op in ‘goede voorbeelden’ in het normenkader voor kinderen in de maatschappelijke opvang.

Binnen het project ‘Huisje Boompje Beestje’ van Kinderpostzegels en IVN natuureducatie (2017-2020) hebben 21 locaties voor vrouwen- of maatschappelijke opvang natuur geïntroduceerd of uitgebreid. 18 natuurspeeltuinen, 17 moestuinen en 13 activiteiten met dieren zijn gerealiseerd. Hogeschool Leiden deed vervolgens meerdere onderzoeken naar de werking van natuur binnen de opvang en begeleiding. Natuur helpt bij een duurzame emotionele veiligheid en een kindvriendelijke omgeving, en dat natuur de hulpverlening ondersteunt. Dr. Elise Peters promoveerde in nov. 2022 op deze onderzoeken.

Bekijk deze factsheet voor de werking van natuur volgens de onderzoeken.

Bekijk deze interactieve video en leer over het belang van natuur en hoe natuur in te zetten binnen methodische begeleiding.

Spiek bij goede voorbeelden: Bekijk de icoonlocaties op de website van IVN natuureducatie en bekijk bovenstaande video.

Bekijk alle publicaties onderzoek natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang van Hogeschool Leiden.

Bekijk alle materialen praktijkverbetering natuur in vrouwen- en maatschappelijke opvang van Hogeschool Leiden.

Bekijk het aanbod van ondersteuning van IVN natuureducatie in Zuid-Holland. Vraag je eigen regionale IVN locatie naar mogelijkheden.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada