Spring naar content

Onderzoek en praktijkverbetering: Natuur inzetten bij begeleiding van gezinnen

Inzet van natuur in de begeleiding van gezinnen kan bijdragen aan de kwaliteit. Hier komt steeds meer evidentie voor. Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden doet onderzoek naar de werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Met behulp van dit onderzoek ontwikkelt het lectoraat manieren om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders en om de werking van natuur voor de ouder-kindrelatie te bestuderen. Op de website van Hogeschool Leiden staan diverse onderzoekspublicaties, en daarnaast verschillende materialen voor praktijkverbetering (zoals een handreiking, film, link naar scholing en een informatieboekje). Deze materialen zijn mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels binnen het programma ‘Huisje Boompje Beestje’.

Bekijk publicaties onderzoek natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang

Bekijk materialen praktijkverbetering natuur in vrouwen- en maatschappelijke opvang