Spring naar content

Kenniscentrum: Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Opgroeien in het algemeen, maar ook thema’s als armoede in gezinnen en huiselijk geweld. Het NJi brengt kennis onder de aandacht en helpt om die kennis toe te passen.

Ga naar het instituut: https://www.nji.nl